Du kan markera flera alternativ

Ange antal träd som ska fällas här

Antal träd: st

Ex: 2 björkar. ca 1 meter i omkrets 3 st tallar ca 50 cm i omkrets

Försök att lämna en detaljerad beskrivning av vad som ska göras. Bifoga gärna bilder separat via mail eller mms

Antal träd: st

Ex: beskärning 1 äppelträd. ca 50 centimeter i omkrets 2 mindre plommonträd ca 30 cm i omkrets

Försök att lämna en detaljerad beskrivning av vad som ska göras. Bifoga gärna bilder separat via mail eller mms

Försök att lämna en detaljerad beskrivning av vad som ska göras. Bifoga gärna bilder separat via mail eller mms

Bofast adress / Faktureringsadress

Uppge vilken Adress/Ö samt tomtnumret

Vänligen uppge vilken Adress/Ö samt tomtnumret.

Skicka gärna bilder separat efter att du gjort förfrågan. Maila till info@skargardsarboristerna.se eller skicka MMS till 0730-291679