Miljö och säkerhet

Miljöpolicy

Skärgårdsarboristerna har förmånen att dagligen arbeta i en mycket naturskön miljö. För oss är det en självklarhet att värna om naturen och minimera vår miljöpåverkan.

Vi eftersträvar att:

följa gällande miljölagstiftning.
använda miljövänlig vegetabilisk olja.
använda miljöanpassad alkylatbensin och dieselolja.
utföra regelbunden service och underhåll på fordon, båtar och maskiner.

Säkerhet

Företaget innehar fullvärdig försäkring i Trygg Hansa. Skärgårdsarboristerna innehar det nya motorsågskörkortet som är ett krav för att försäkringar skall gälla vid trädfällning.

Försäkringsunderlag mejlas tillsammans med offert vid önskemål.

Stormfällning träd Värmdö arborist trädfällare

Fasta priser för trädfällning på Värmdö.
Även bortforsling och flisning.
Transporterar med egen båt.